overlay

Atakum İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Barış ÇANKAYA oldu.

Untitled 1.bmp

Atakum İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Barış ÇANKAYA

2017/17 sayılı genelge doğrultusunda; 25/08/2017 tarih 30165 sayılı resmi gazetede yayımlanan 694 sayılı kanun ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamede değişiklik yapılarak , Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme ile Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü makamına Dr. Ömer Barış ÇANKAYA atanmıştır